[DOWNLOAD] Công thức tính lương từ Net sang Gross và ngược lại – Nhân sự rất cần biết

[DOWNLOAD] Công thức tính lương từ Net sang Gross và ngược lại – Nhân sự rất cần biết

Công ty sắp thay bảng lương, và bạn Vân – một thành viên của HCMgroup, được sếp giao cho việc lập 1 file excel tính lương cài đầy đủ công thức để chuyển đối mức lương của nhan viên từ net sang gross và ngược lại. Dưới đây là phần chia sẽ của bạn Vân và sự giúp...