[DOWNLOAD] Công thức tính lương từ Net sang Gross và ngược lại – Nhân sự rất cần biết

[DOWNLOAD] Công thức tính lương từ Net sang Gross và ngược lại – Nhân sự rất cần biết

Công ty sắp thay bảng lương, và bạn Vân – một thành viên của HCMgroup, được sếp giao cho việc lập 1 file excel tính lương cài đầy đủ công thức để chuyển đối mức lương của nhan viên từ net sang gross và ngược lại. Dưới đây là phần chia sẽ của bạn Vân và sự giúp...
Trả lương theo phương pháp 3P

Trả lương theo phương pháp 3P

Hệ thống tiền lương – tiền thưởng – phúc lợi là một công cụ quan trọng mang tính chiến lược của quản trị nguồn nhân lực. Các doanh nghiệp Việt nam đã, đang và sẽ phải đương đầu với các tập đoàn, công ty nước ngoài trong cuộc chiến giành nhân viên giỏi. Tại...